باسلام پیغام شماره 425/اشکال در برقراری ارتباط با بانک اطلاعاتی لطفا با واحد پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.

دراین نوشته قصد داریم روش آسان جهت رفع خطای بانک اطلاعاتی پیغام شماره 432 یا 425  در نرم افزار هلو را توضیح دهیم ومطمئن هستیم از مطالعه این متن لذت خواهید برد. پیغام شماره 425/اشکال در برقراری ارتباط با بانک اطلاعاتی لطفا با واحد پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.. پیغام شماره 425/اشکال در برقراری ارتباط با بانک اطلاعاتی لطفا با واحد پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.

پیغام شماره432

رفع خطای432 نرم افزار هلو

 

پیغام شماره 425/اشکال در برقراری ارتباط با بانک اطلاعاتی لطفا با واحد پشتیبانی تماس حاصل فرمایید. پیغام شماره 425/اشکال در برقراری ارتباط با بانک اطلاعاتی لطفا با واحد پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.

این خطا چه زمانی اتفاق می افتد؟

پیغام شماره 425/اشکال در برقراری ارتباط با بانک اطلاعاتی لطفا با واحد پشتیبانی تماس حاصل فرمایید. پیغام شماره 425/اشکال در برقراری ارتباط با بانک اطلاعاتی لطفا با واحد پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.

زمانی که نرم افزار هلو ارتباطش را بابانک اطلاعاتی نرم افزارهلو پیدا نمی کند ودر نتیجه نرم افزارحسابداری هلو اجرا نمی شود. پیغام شماره 425/اشکال در برقراری ارتباط با بانک اطلاعاتی لطفا با واحد پشتیبانی تماس حاصل فرمایید. پیغام شماره 425/اشکال در برقراری ارتباط با بانک اطلاعاتی لطفا با واحد پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.

روش های رفع این خطا چیست؟ پیغام شماره 425/اشکال در برقراری ارتباط با بانک اطلاعاتی لطفا با واحد پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.

دو روش برای رفع این خطا وجوددارد که روش اول ساده بوده و خود شما می توانید آن را انجام دهید.چنانچه روش اول جواب نداد باید از واحد پشتیبانی نرم افزار هلو کمک بخواهید ، که شماره وشرایط تماس را درپایین صفحه توضیح دادیم. پیغام شماره 425/اشکال در برقراری ارتباط با بانک اطلاعاتی لطفا با واحد پشتیبانی تماس حاصل فرمایید. پیغام شماره 425/اشکال در برقراری ارتباط با بانک اطلاعاتی لطفا با واحد پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.

روش اول:برروی لوگوی هلو روی صفحه نمایش در دسکتاپ راست کلیک کنید وگزینه(open file to location) را بزنید. پیغام شماره 425/اشکال در برقراری ارتباط با بانک اطلاعاتی لطفا با واحد پشتیبانی تماس حاصل فرمایید. پیغام شماره 425/اشکال در برقراری ارتباط با بانک اطلاعاتی لطفا با واحد پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.

پیغام شماره 425/اشکال در برقراری ارتباط با بانک اطلاعاتی لطفا با واحد پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.

ارتباط بابانک اطلاعاتی برقرار نمی باشد.در نرم افزار هلو

ازبین فایل های مربوطه گزینه setupرا انتخاب نمایید. پیغام شماره 425/اشکال در برقراری ارتباط با بانک اطلاعاتی لطفا با واحد پشتیبانی تماس حاصل فرمایید. پیغام شماره 425/اشکال در برقراری ارتباط با بانک اطلاعاتی لطفا با واحد پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.

errore 432

پیغام شماره 425/اشکال در برقراری ارتباط با بانک اطلاعاتی لطفا با واحد پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.

کادرمقابل را به شکل زیر پر کنید وگزینه تست اتصال را بزنید. پیغام شماره 425/اشکال در برقراری ارتباط با بانک اطلاعاتی لطفا با واحد پشتیبانی تماس حاصل فرمایید. پیغام شماره 425/اشکال در برقراری ارتباط با بانک اطلاعاتی لطفا با واحد پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.

خطای 425

پیغام شماره 425/اشکال در برقراری ارتباط با بانک اطلاعاتی لطفا با واحد پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.

چنانچه تصویر زیر را مشاهده کردید،اتصال برقرارشد،میتوانید وارد نرم افزار هلو شوید. پیغام شماره 425/اشکال در برقراری ارتباط با بانک اطلاعاتی لطفا با واحد پشتیبانی تماس حاصل فرمایید. پیغام شماره 425/اشکال در برقراری ارتباط با بانک اطلاعاتی لطفا با واحد پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.

پیغام شماره 425

پیغام شماره 425/اشکال در برقراری ارتباط با بانک اطلاعاتی لطفا با واحد پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.

چنانچه تصویر زیر را به هرعلتی مشاهده نکردید باید از روش دوم این ارتباط برقرارگردد .  جهت انجام این کار برروی این لینک https://zarinp.al/holooshop-com زیر کلیک نماییدوهزینه کارشناسی مبلغ 1،000،000ريال را پرداخت نمایید وتصویر فیش را به 09352486036 واتساپ نموده ومنتظر تماس کارشناس باشید. (جهت اجرای روش دوم داشتن اینترنت روی سیستم شما الزامی است ).پیغام شماره 425/اشکال در برقراری ارتباط با بانک اطلاعاتی لطفا با واحد پشتیبانی تماس حاصل فرمایید. پیغام شماره 425/اشکال در برقراری ارتباط با بانک اطلاعاتی لطفا با واحد پشتیبانی تماس حاصل فرمایید. پیغام شماره 425/اشکال در برقراری ارتباط با بانک اطلاعاتی لطفا با واحد پشتیبانی تماس حاصل فرمایید. پیغام شماره 425/اشکال در برقراری ارتباط با بانک اطلاعاتی لطفا با واحد پشتیبانی تماس حاصل فرمایید. پیغام شماره 425/اشکال در برقراری ارتباط با بانک اطلاعاتی لطفا با واحد پشتیبانی تماس حاصل فرمایید. پیغام شماره 425/اشکال در برقراری ارتباط با بانک اطلاعاتی لطفا با واحد پشتیبانی تماس حاصل فرمایید. پیغام شماره 425/اشکال در برقراری ارتباط با بانک اطلاعاتی لطفا با واحد پشتیبانی تماس حاصل فرمایید. پیغام شماره 425/اشکال در برقراری ارتباط با بانک اطلاعاتی لطفا با واحد پشتیبانی تماس حاصل فرمایید. پیغام شماره 425/اشکال در برقراری ارتباط با بانک اطلاعاتی لطفا با واحد پشتیبانی تماس حاصل فرمایید. پیغام شماره 425/اشکال در برقراری ارتباط با بانک اطلاعاتی لطفا با واحد پشتیبانی تماس حاصل فرمایید. پیغام شماره 425/اشکال در برقراری ارتباط با بانک اطلاعاتی لطفا با واحد پشتیبانی تماس حاصل فرمایید. پیغام شماره 425/اشکال در برقراری ارتباط با بانک اطلاعاتی لطفا با واحد پشتیبانی تماس حاصل فرمایید. پیغام شماره 425/اشکال در برقراری ارتباط با بانک اطلاعاتی لطفا با واحد پشتیبانی تماس حاصل فرمایید. پیغام شماره 425/اشکال در برقراری ارتباط با بانک اطلاعاتی لطفا با واحد پشتیبانی تماس حاصل فرمایید. پیغام شماره 425/اشکال در برقراری ارتباط با بانک اطلاعاتی لطفا با واحد پشتیبانی تماس حاصل فرمایید. پیغام شماره 425/اشکال در برقراری ارتباط با بانک اطلاعاتی لطفا با واحد پشتیبانی تماس حاصل فرمایید. پیغام شماره 425/اشکال در برقراری ارتباط با بانک اطلاعاتی لطفا با واحد پشتیبانی تماس حاصل فرمایید. پیغام شماره 425/اشکال در برقراری ارتباط با بانک اطلاعاتی لطفا با واحد پشتیبانی تماس حاصل فرمایید. پیغام شماره 425/اشکال در برقراری ارتباط با بانک اطلاعاتی لطفا با واحد پشتیبانی تماس حاصل فرمایید. پیغام شماره 425/اشکال در برقراری ارتباط با بانک اطلاعاتی لطفا با واحد پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.